Bedrijfsscan nodig?

 

Starten als ZZP'er in de Zorg

1. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Wanneer je het besluit neemt om zelfstandig ondernemer te worden in de zorg, begin je met het inschrijven van jouw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De inschrijving bij de KvK is verplicht voor alle zelfstandige ondernemers, dus ook voor ZZP'ers in de gezondheidszorg.

Goed om te weten: wanneer je je hebt ingeschreven bij de KvK, hoef je je niet nog zelf aan te melden als ondernemer bij de Belastingdienst. Dat gebeurt automatisch wanneer de KvK jouw inschrijving verwerkt; zij geven jouw gegevens rechtstreeks door aan de fiscus. Meer informatie vind je in het artikel Inschrijven in het Handelsregister: zo doe je dat.

2. Modelovereenkomst afsluiten

Update! Eind november maakte staatssecretaris Wiebes van Financiën bekend dat de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) (en daarmee de controle op de samenwerkingsverbanden tussen ZZP'ers en opdrachtgevers) wordt uitgesteld tot 1 januari 2018. Dat betekent dat de Belastingdienst volgend jaar nog niet actief gaat controleren of er bij het uitvoeren van een opdracht sprake is (geweest) van een vast dienstverband. Lees meer op deze pagina: Wiebes stelt nieuwe wetgeving ZZP'ers uit.

Omdat de overheid schijnzelfstandigheid zoveel mogelijk wil uitsluiten, zijn de ZZP-modelovereenkomsten in het leven geroepen. Deze contracten vervangen per 1 mei 2016 de VAR-verklaring. Met de modelcontracten kan voorafgaand aan het aannemen van een opdracht worden vastgesteld of er sprake is van een dienstverband of niet.

ZZP'ers in de zorg hebben de afgelopen jaren veel te duchten gehad met de VAR-verklaring. De Belastingdienst trok duizenden verklaringen van ZZP'ers in omdat zij achteraf als schijnzelfstandige werden aangemerkt.

Het gaat de fiscus vooral om ZZP'ers die maar voor één opdrachtgever werkzaam zijn. Zo mochten ZZP'ers in de zorgsector niet meer via bemiddelingsbureaus werken omdat veel van deze bureaus de rol van werkgever zouden hebben. Zo zouden de bemiddelingsbureaus de ZZP'ers inroosteren en hun betalingen regelen.

Dit probleem is ondervangen door de invoering van de modelcontracten. Vanaf 1 mei 2016 zijn nu zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever aansprakelijk voor schijnzelfstandigheid. Doordat de verantwoordelijkheid nu bij beide partijen ligt - voorheen lag die alleen bij de ZZP’er - zijn beiden aansprakelijk te stellen als de Belastingdienst achteraf toch een loondienstverband constateert.

Inmiddels zijn er verschillende modelovereenkomsten voor ZZP'ers in de zorg goedgekeurd en gepubliceerd op de website van de Belastingdienst, waaronder contracten voor ZZP'ers in de thuiszorg, verpleegkundigen en zelfstandige ondernemers die als waarnemer werken voor huisartsen en tandartsen. Bekijk hier alle voorbeeldovereenkomsten van de branches en beroepsgroepen.

3. Inschrijven in het BIG-register

BIG staat voor 'Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg'. Ben jij apotheker, arts, fysiotherapeut, tandarts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, verloskundige of verpleegkundige en wil je jouw beroep uitvoeren als zelfstandig ondernemer of in loondienst?

Dan behoor je tot de professionals uit de zorgsector voor wie, na het afronden van hun opleiding, de inschrijving in het BIG-register verplicht is. Per functie en beroep gelden er verschillende eisen voor het behouden van jouw registratie in het BIG-register. Denk daarbij aan het behalen van voldoende PE-punten.

Houd er rekening mee dat je je om de vijf jaar zult moeten herregistreren, waarbij je moet aantonen dat je nog steeds voldoet aan een werkervarings- of scholingseis. Klik hier voor een compleet overzicht van de laatste cijfers en ontwikkelingen in jouw sector.

4. Bied cliënten verzekerde zorg

Indien je werkt als zelfstandig verzorgende, waarnemer of verpleegkundige en er zeker van wilt zijn dat je jouw cliënten verzekerde zorg biedt voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz), kun je dat op verschillende manieren realiseren. Een bekende mogelijkheid is om jouw diensten aan te bieden via toegelaten instellingen, zoals een thuiszorgorganisatie, zorginstelling of bemiddelingsbureau.

Het is ook mogelijk om zelfstandig overeenkomsten te sluiten met zorgkantoren. De persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding die je jouw klanten thuis levert, is dan verzekerd. Er is dan sprake van 'zorg in natura', hetgeen ook het geval is wanneer je zorg verleent via een persoonsgebonden budget.

5. Werk met de juiste tarieven

Als ondernemer in de zorg ben je niet volledig vrij in het bepalen van jouw tarief en het doen van aantallen specifieke handelingen. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) hanteert voor bepaalde vrije beroepsbeoefenaren in de zorg namelijk een maximumtarief. Dit geldt bijvoorbeeld voor logopedisten, kaakchirurgen, psychiaters en orthodontisten.

Startersvoordeel gezondheidszorg
Goed van start in de zorg?

Heb je al nagedacht over hoe jouw patiënten straks gaan betalen? Bij de Rabobank kun je bijna alle betaalproducten kosteloos uitproberen. Ook is de zakelijke rekening het eerste jaar gratis.

Bekijk jouw voordeel

Indien je zelf jouw uurtarief kunt bepalen, is het verstandig om hierbij bedachtzaam te werk te gaan. Noem bij potentiële klanten of opdrachtgevers niet lukraak een bedrag, maar houd rekening met de gangbare tarieven in jouw markt. Kijk bijvoorbeeld eens op loonwijzer.nl voor een overzicht van gangbare tarieven in de zorg.

De overheid bepaalt het zorgkader waarin maximale tarieven en volumes zijn opgenomen. Ondernemers die werkzaam zijn in de zorg worden vrijgesteld van btw. Uitzondering op deze regel vormt de apotheker, die wel btw kan verrekenen.

6. Stel algemene voorwaarden op

Het opstellen van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar zo'n juridisch contract is een belangrijk onderdeel van je bedrijfsvoering. Het kan je namelijk behoeden voor bepaalde zakelijke problemen. In de algemene voorwaarden neem je bijvoorbeeld regels op over de betalingsvoorwaarden, bedrijfsaansprakelijkheid, geheimhouding en hoe je eventuele klachten in behandeling neemt.

Het is essentieel dat je voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst de voorwaarden voorlegt aan de cliënt of opdrachtgever, zodat over het verdere verloop van de samenwerking geen onduidelijkheden kunnen bestaan.

Tip: overleg met jouw brancheorganisatie over de standaarden in jouw branche. Als je zelf je eigen algemene voorwaarden opstelt, laat er dan, voordat je de voorwaarden aan een cliënt voorlegt, een juridisch adviseur naar kijken.

7. Ga goed verzekerd van start

Het is voor iedere Nederlander verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dat geldt dus ook voor zelfstandige zorgprofessionals. Daarnaast kiezen veel werkgevers en zelfstandige ondernemers ervoor om zich ook tegen andere (bedrijfs)risico's te verzekeren.

Hierbij kun je denken aan een arbeidsongeschiktheid- en ongevallenverzekering. Houd er daarnaast ook rekening mee dat je als ZZP'er bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk bent voor het opbouwen van aanvullend pensioen.

Tip: de ZekerVanJeZaak-polis is voor starters een goede manier om dit in één keer te regelen, omdat je hiermee de voornaamste risico's in één keer afdekt.