Bedrijfsscan nodig?

 

Aansprakelijkheid

legal

Een eenmanszaak oprichten is vrij eenvoudig. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) is verplicht, maar verdere formaliteiten zijn niet vereist. Een bezoek aan de notaris is niet nodig. Na inschrijving bij de KvK kan de eenmanszaak van start gaan. Een wijdverbreid misverstand is dat er bij een eenmanszaak maar één persoon werkzaam is. Het begrip eenmanszaak houdt in dat er één ondernemer is die als natuurlijk natuurlijk persoon zijn onderneming vormt en bestuurt. Dat laat onverlet dat een eenmanszaak veel werknemers in dienst kan hebben.

Geen rechtspersoonlijkheid
Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap, stichting of vereniging. Dit betekent dat de eenmanszaak geen afgescheiden vermogen kent. Er is dus geen onderscheid tussen zakelijke schulden van de eenmanszaak en privéschulden. Het gevolg is dat schuldeisers bij een eventueel faillissement van de eenmanszaak hun vorderingen kunnen verhalen op het privévermogen. Als er sprake is van een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden, zullen deze vorderingen ook rusten op het privévermogen van de echtgenote!

 

bron 4legalmatters.nl