Bedrijfsscan nodig?

 

Wat Doet De KVK Eigenlijk?

aandraaien

De KvK helpt ondernemers om te starten, innoveren en ondernemen in binnen- en buitenland. Zij ondersteunt ondernemers bij hun start- en groeiambities. Met het Handelsregister legt zij de basis voor een veilig handelsverkeer. De landelijke organisatie heeft een regionale verankering en opereert sterk regionaal.
De nieuwe KvK werkt vanuit de wensen en behoeften van de generatie ondernemers die snel toegang tot de juiste informatie verlangt, die sector- en grensoverschrijdend zakendoet en volop participeert in (online) netwerken.
De diensten en producten van de KvK vloeien voort uit haar wettelijk verplichte taken:
1. Beheren van het Nederlands Handelsregister. Dit is een van de basisregistraties van Nederland, waar alle ondernemingen en rechtspersonen geregistreerd staan met hun actuele gegevens.
2. Voorlichting aan ondernemers. Denk hierbij aan informatie over ondernemen en ondernemerschap, (overheids)informatie en (digitale) producten op juridische en bedrijfseconomisch gebied.
3. Regionale ondernemersondersteuning. Voor ondernemers met (groei)ambities op drie landelijke thema’s: Start en overname, Internationaal ondernemen en Innovatie.
4. Innovatiestimulering. Ondersteunen ondernemers bij het ontwikkelen en doorvoeren van innovaties.
5. Inrichten en beheren van Ondernemerspleinen – zowel digitaal als fysiek. De KvK ontwikkelt en beheert het digitale Ondernemerspleinwww.ondernemersplein.nl. Dit webportal biedt één samenhangende toegang tot alle relevante informatie van publieke partijen waar ondernemers mee te maken hebben.
Op vijf plaatsen in Nederland richt de KvK ondernemerspleinen (ontmoetingsplek) in waar ook andere organisaties voor ondernemers aanwezig zijn, zoals de Belastingdienst.
Regio- en innovatiestimulering: Bij specifieke vragen over de ondernemerschapsthema’s innovatie, internationaal ondernemen, starten of overname ondersteunt de KvK ondernemers (cross-sectoraal) met advies en projecten, zowel landelijk als regionaal. In de regio kunnen ondernemers met (groei)ambitie deelnemen aan activiteiten (zoals netwerkbijeenkomsten) binnen projecten waarvan bijvoorbeeld de uitwisseling van ‘best practices’ onderdeel is.
De KvK brengt ook mkb-ondernemers met elkaar en met kennis- of onderzoeksinstellingen in contact voor vernieuwing in dienstverlening of werkwijze van hun bedrijf.
Handelsregister: Ieder in Nederland gevestigde onderneming en rechtspersoon moet ingeschreven zijn in het Handelsregister. De Nederlandse wet verplicht allebesloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen ieder boekjaar een financieel verslag, eenjaarrekening, te deponeren bij de KvK. Ongeveer 700.000 bedrijven moeten jaarlijks verplicht hun financiële gegevens bij de KvK inleveren.