Bedrijfsscan nodig?

 

Privegebruik auto van de zaak

lexus zzp

Rijdt u in een auto van uw onderneming? En gebruikt u deze auto ook privé? Dan moet u voor dat privégebruik een bedrag verrekenen met de autokosten van uw onderneming.
Hoeveel u moet verrekenen hangt af van de waarde van de auto, de CO2-uitstoot en of wanneer het kenteken is afgegeven.
In het algemeen geldt dat u 25% van de cataloguswaarde van de auto moet verrekenen met de autokosten. Er gelden lagere percentages voor auto’s met een lage CO2-uitstoot. En bij auto’s die ouder zijn dan 15 jaar is de bijtelling 35% van de waarde in het economisch verkeer (dagwaarde).
Alleen als u bijvoorbeeld met een rittenregistratie kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, hoeft u niets te verrekenen. Gebruikt u een rittenregistratiesysteem met het Keurmerk RitRegistratieSystemen, dan gaat de belastingdienst er vanuit dat uw rittenregistratie sluitend is. De belastingdienst kan nog wel een controle instellen en onderzoeken of een rit zakelijk of privé is.