Bedrijfsscan nodig?

 

Engelse Rechtsvorm - Limited Company (Ltd)

union jack

De Engelse Limited Company (Ltd)
Een volwaardig alternatief voor de BV
De Engelse Private Company Limited by Shares (Limited of Ltd) is een zogeheten Europees Gelijkgestelde
Vennootschap, ook wel Euro-BV genoemd (richtlijn 68/151/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen). De EU-lidstaten moeten de Limited derhalve behandelen als een volledige en
gelijkwaardige rechtspersoon aan de BV, BVBA, SARL, GmbH etcetera.
De Nederlandse overheid heeft zich daaraan proberen te onttrekken door de kapitaaleis van € 18.000 voor de
BV ook op de Engelse Limited toe te passen (krachtens de Wet op de Formeel Buitenlandse
Vennootschappen). In een opmerkelijk proefproces, uitgelokt door het Haags Juristen College, heeft het
Europese Hof van Justitie de Nederlandse staat echter op de vingers getikt. Sinds dit Inspire Art-arrest biedt
de Limited weer een veilig en goedkoop alternatief voor de BV en geniet ze in Nederland, Duitsland, België
en andere lidstaten een groeiende populariteit.
Voordelen

Volledig gelijkberechtigd aan de Nederlandse BV
Geen verplichting om € 18.000 te storten
Aansprakelijkheid beperkt tot het minimum kapitaal van £ 1. Ter verdeling van de aandelen onder meerdere personen gaan wij in de praktijk meestal uit van £ 100
Lage oprichtingskosten
Korte oprichtingsprocedure van twee werkdagen
Geen langdurig antecedentenonderzoek door het Ministerie van Justitie, faillissement geen bezwaar
Statutenwijziging en overdracht van aandelen kan bij onderhandse akte, dus sneller en goedkoper
De aandelen en bestuursbevoegdheden zijn binnen het eerste jaar, zelfs à la minute over te dragen. Dit maakt het mogelijk uit voorraad recente Shelf Limiteds te kopen
Internationale uitstraling, wereldwijd vertrouwde rechtsvorm, erkend in alle EU-lidstaten
En net als bij de BV geldt:

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders blijft beperkt tot het door hen ingebrachte kapitaal (£ 100 in plaats van € 18.000). Schulden van de vennootschap kunnen ook niet worden verhaald op het privé-vermogen van de bestuurders, tenzij er sprake is van wanbeheer, zoals bij het voeren van een ondeugdelijke administratie
Bij geruisloze overgang van een bestaande onderneming blijft de stakingswinst onbelast. Ook bij ruisende overgang hoeft geen afrekening te volgen: de stakingswinst kan via een stamrechtconstructie decennia lang onbelast blijven, terwijl de goodwill veelal versneld kan worden afgeschreven.
Uiteindelijk rekent u af met de fiscus over de verkoop van de aandelen tegen 25% in box 2, in plaats van 52% in box 1 bij verkoop van een IB-onderneming (eenmanszaak of VoF)
De winst in de Limited wordt belast met de vennootschapsbelasting (25,5-29,6% in 2006), in plaats van met de inkomstenbelasting (maximaal 52%). Door inhouding van dividend kan de belasting op dividend (25% in box 2) worden uitgesteld. Dit liquiditeitsvoordeel komt ten gunste van investeringen en groei
Middels een pensioen-Limited kan een fiscaal gepriviligeerde pensioenvoorziening worden opgebouwd, beter dan de fiscale oudedagsreserve (FOR) in de eenmanszaak
De directeur kan als werknemer in dienst treden bij de Limited; zolang de onderneming geen winst maakt is een nulinkomen mogelijk, waarbij geen loonbelasting hoeft te worden afgedragen
De continuïteit van de onderneming na pensioen of overlijden van de eigenaar/eigenaren is beter gewaarborgd dan bij eenmanszaak of VoF
Eenvoudige overdracht van aandelen, zonder bewerkelijke contracten en prijsvorming voor de afzonderlijke activa en passiva
Via aandelenparticipaties is nieuw risicokapitaal aan te trekken
Er is maar één bestuurder vereist
De aandelen kunnen worden ondergebracht in een holdingstructuur met Trust, wat belastingontwijking en estate planning mogelijk maakt en het ondernemingsvermogen afschermt van privé-schulden. In combinatie met een Engelse holding kunnen de heffingen op inkomsten uit dividend, stakingswinst, vermogen en vererving geheel ontweken worden. Hierdoor is de Limited vergeleken met eenmanszaak of VoF fiscaal eerder interessant dan vaak gedacht (omslagpunt bij een brutowinst van € 20.000)
Nadelen

Binnen Nederland minder bekend en vertrouwd dan de BV
De Limited moet jegens de Engelse overheid wel aan enkele belangrijke voorwaarden voldoen

Het aanhouden van een Registered Office in Engeland, de statutaire zetel op een bij het Engelse handelsregister geregistreerd kantooradres, waar alle officiële post naar toe gestuurd kan worden
Het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan Companies House, het Engelse handelsregister
Het deponeren bij Companies House van een Annual Return, voor opgave van actuele gegevens over bestuur, aandeelhouders, adres, kapitaal en activiteiten
Het deponeren bij Companies House van een Annual Account, meestal slechts een beknopte balans
Het benoemen van een Secretary, verantwoordelijk voor de aangifte en deponering van de jaarstukken
Als de Limited niet aan deze verplichtingen voldoet, zal het Engelse handelsregister haar na enige tijd uitschrijven, waardoor zij haar rechtspersoonlijkheid verliest en ophoudt te bestaan. Vanaf dat moment bent u zelf hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de vennootschap. Omdat ondernemers wel andere dingen aan hun hoofd hebben, houden wij alle termijnen en formaliteiten scherp in de gaten. Voor € 100 per jaar kunt u gebruik maken van onze Nominee Secretary Service.